×

Formulació magistral

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments específics seguint la prescripció facultativa.